Małżeństwo

BÓG W SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA ŁĄCZY MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ W JEDEN ŚWIĘTY, NIEROZERWALNY ZWIĄ­ZEK, KTÓREGO WZORCEM JEST JEGO WŁASNE PRZY­MIERZE Z KOŚCIOŁEM

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu.
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE RACIBÓRZ  w roku 2018:

Racibórz-Miedonia  (DDF) – 32 415-13-86; 731 130 683 (dzwonić po 19.30):  23-25 marca; 20-22 kwietnia; 18-20 maja; 15-17 czerwca.  Zapisy e-mail: kurs.miedonia@gmail.com

Parafia Matki Bożej –  tel: 7247098 oraz 881959348:  15 i 22 kwietnia; 10 i 17 czerwca; 9 i 16 września; 18 i 25 listopada.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – tel: 32 4153120:  11, 13 , 15 czerwca; 3, 5, 7 września; 12, 14, 16 listopada.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – tel : 32 418 16 31; 604 554 820); I czwartek miesiąca o godz. 19.00