Kapłaństwo

BÓG W SAKRAMENCIE KAPŁAŃSTWA UDZIELA PEŁNOMOC­NICTWA PRZEDE WSZYSTKIM

DO GŁOSZENIA JEGO NAUKI ORAZ DO UDZIELANIA JEGO SAKRAMENTÓW

Informacje wstępne na ten temat można zasięgnąć u swojego proboszcza lub bezpośrednio w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu:

Adres Seminarium:

ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246,

tel. (0 77) 4424001 (centrala); (077) 4424003 (rektorat)

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl; e-mail: wsd.opole.pl