Eucharystia

EUCHARYSTIA – to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy.

Dzieci powinny przyjmować ten sakrament w swojej parafii. Przygotowanie do I Komunii św. w innej parafii musi być potwierdzone pisemną zgodą proboszcza parafii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

  • wszystkie niedziele roku liturgicznego

  • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)

  • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)

  • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

  • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

  • Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

  • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)