Chrzest święty

BÓG W SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO OCZYSZCZA NAS Z GRZECHÓW

I WŁĄCZAJĄC NAS DO SWOJEGO KOŚCIOŁA, DAJE NAM NOWE ŻYCIE

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii zasadniczo w pierwsze niedziele miesiąca bezpośrednio po Mszy św. (sumie godz. 10:30). Prosimy rodziców, chrzestnych i krewnych dziecka o obecność na niej. Dokładny termin chrztu należy ustalić w kancelarii parafialnej. Rodzice winni wtedy przedstawić następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Wyciąg z ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub miał miejsce poza parafią).
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres).
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i spowiedzi.

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie), którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się w pierwszą sobotę m-ca o godz. 19:00. Nauka jest obowiązkowa dla tych, którzy w niej nie uczestniczyli.

Za roczne dzieci wraz ze specjalnym błogosławieństwem modlimy się na każdej Mszy św. (po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców).