Bierzmowanie

BÓG W SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA OBDARZA NAS SWOIM DUCHEM, BY UMOCNIŁ NAS

DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I  DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.

BIERZMOWANIE – wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienną modlitwę, coniedzielną Eucharystia, systematyczną spowiedź św., czytanie Biblii, prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Udział we wszystkich, cotygodniowych (kl. 3 gimnazjum) lub comiesięcznych (kl. 1 i 2 gimnazjum) parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania; w swojej parafii. Przygotowanie w innej parafii musi być potwierdzone pisemną zgodą proboszcza kandydata.

Sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum, w okresie wielkanocnym w parafii pw. św. Mikołaja w Raciborzu.

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej. Potem uczestniczą w spotkaniach w każdą sobotę w par. NSPJ w Raciborzu o godz. 19:00 na przełomie lutego/marca, kwietnia/maja i listopada/grudnia. Kurs zakończony jest udzielaniem tego sakramentu w Katedrze opolskiej 3 razy w ciągu roku: 28 lutego (III Niedziela Wlk. Postu); 15 maja (Zesłanie Ducha św.), 11 grudnia (III Niedziela Adwentu).

Świadek bierzmowania – powinien wg. prawa kościelnego spełniać następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia

  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)

  • prowadził życie zgodne z wiarą, ma doświadczenie życiowe

  • dobrze jest tę role powierzyć np. chrzestnemu, by jeszcze bardziej nawiązać do chrztu św.