Sakramenty

Słowo „sakrament” znaczy tyle, co „rzecz święta”, „tajemnica”. Jest ono zbiorową nazwą siedmiu ustanowionych przez Chrystusa znaków łaski: chrztu, bierzmowania, Eucharystii, pokuty, kapłaństwa, małżeństwa i namaszczenia chorych. Wszystkie sakramenty czerpią moc z Chrystusa, który jest prasakramentem. On sam jest znakiem i Słowem, w którym niewidzialny Bóg przyszedł do nas – ukryty pod postacią Człowieka po to, by człowiek mógł Go doświadczyć i pojąć zmysłami. Poprzez sakramenty Chrystus objawia nam swoją dobroć, obdarowuje nas i idzie z nami od chwili urodzenia aż do śmierci (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 1113-1121).

CHRZEST

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA

SAKRAMENT POKUTY

NAMASZCZENIE CHORYCH

KAPŁAŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO